Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Høring - Bedre velferdstjenester for barn og unge som har behov for et sammensatt tjenestetilbud

Status: Høringen ble sendt ut 24.08.2020

Innspill på denne saken rettes til: live.kroknes.berg@ffo.no
Innen: 09.10.2020

Høring - Bedre velferdstjenester for barn og unge som har behov for et sammensatt tjenestetilbud,24.08.2020

Høring av forslag til endringer i helse- og omsorgstjenesteloven, spesialisthelsetjenesteloven, pasient- og brukerrettighetsloven, barnevernloven, barnehageloven, opplæringsloven, friskoleloven, sosialtjenesteloven, NAV-loven, krisesenterloven, familievernkontorloven og introduksjonsloven. Forslagene går ut på å harmonisere og styrke samarbeidsbestemmelser og lovfeste en tydelig plikt for kommunen til samordne tjenestetilbudet.

Les høringsbrevet her