Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO mener / Notater

Politiske notater

 • 08.08.2014

  Foreldre til funksjonshemmede barn

  <p>Foreldre til funksjonshemmede og kronisk syke barn har mange utfordringer i hverdagen. FFO peker i dette notatet på områder som må styrkes for at pårørende skal kunne stå i det omsorgsoppdraget de har fått, og at både foreldre og barn skal få den støtten de trenger.</p>
 • 26.05.2014

  Fri rettshjelp

  <p>For at funksjonshemmede og kronisk syke skal få oppfylt rettighetene de har, må&nbsp;rettshjelploven utvides på flere områder. Dette notatet gir en gjennomgang og&nbsp;vurdering av de rettsområdene FFO mener bør inkluderes i rettshjelploven.</p>
 • 17.12.2013

  Behandlingsreiser til utlandet

  <p>Behandlingsreiser til utlandet er et viktig tilbud til mennesker&nbsp;med behov for behandling i varmt eller fuktig klima, sol og sjø. Ordningen er&nbsp;et supplement til behandlingstilbud i Norge, og det er en&nbsp;forutsetning at det ikke skal kunne erstattes av noe tilsvarende&nbsp;her.</p>
 • 17.12.2013

  Habilitering og rehabilitering i kommunene - fellesnotat

  <p>Det er utfordringer innen både kvalitet, kapasitet og kompetanse&nbsp;i kommunal habilitering og rehabilitering. Notatet er et sammearbeid mellom FFO, Unge funksjonshemmede, Norsk Ergoterapeutforbund og Norsk Fysioterapeutforbund.</p>
 • 17.12.2013

  Funksjonshemmedes rettssituasjon - rapport

  <p>Dette notatet er FFOs kartlegging over utviklingen av funksjonshemmedes rettssituasjon de siste 10 år. Vi har ønsket å se på hvilke rettigheter som er svekket, hvilke ordninger som er «satt på vent» og ikke er blitt lovfestet, samt ordninger som ikke er lovfestet men som bør være det.</p>
 • 26.11.2013

  FFOs plattform for rehabilitering og habilitering

  <p>FFO ønsker en økt satsing og et tydelig løft på habiliterings- og&nbsp;rehabiliteringsfeltet. Feltet er komplekst og innholdsrikt, og fordrer&nbsp;fagkompetanse. Notatet kommer med en rekke konkrete løsninger for å øke kunnskap, kompetanse og kvalitet på feltet.</p>