Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO mener / Notater

Funksjonshemmedes rettssituasjon - rapport

Dette notatet er FFOs kartlegging over utviklingen av funksjonshemmedes rettssituasjon de siste 10 år. Vi har ønsket å se på hvilke rettigheter som er svekket, hvilke ordninger som er «satt på vent» og ikke er blitt lovfestet, samt ordninger som ikke er lovfestet men som bør være det.