Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Høring - forslag til endringer i løyvekrav for drosje mv.

Status: Høringssvar er gitt 21.06.2022

Det er ikke lenger mulig å gi innspill i denne saken.

Høring - forslag til endringer i løyvekrav for drosje mv.,18.05.2022

Samferdselsdepartementet sender på høring forslag til endringer i yrkestransportloven, yrkestransportforskriften og kjøretøyforskriften. Departementet foreslår blant annet at å stille krav om at den som driver drosjevirksomhet skal ha tilstrekkelig faglig kompetanse og stille økonomisk garanti som bevis på tilfredsstillende økonomisk evne.

Les høringsbrevet her

Høring - forslag til endringer i løyvekrav for drosje mv.,21.06.2022

Les FFOs svar her