Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Høring - Froslag til fordeling av Norsk Tippings overskudd

Status: Høringssvar er gitt 14.09.2016

Det er ikke lenger mulig å gi innspill i denne saken.

Fordeling av Norsk Tippings overskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner,10.08.2016

Kulturdepartementet har bedt om innspill til forslag til Fordeling av Norsk Tippings overskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner. FFO har i e-post til medlemsorganisasjonene 27. juli oppfordret organisasjonene om å sende høringssvar direkte. Frist for dette er 1. september. FFO vil også avgi høring. Innspill til FFOs høringssvar må være oss i hende innen 25. august.

Les høringsbrevet her

Fordeling av Norsk Tippings overskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner,14.09.2016

Les FFOs svar her