Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Høring - Ny digitaliseringsstrategi for universitets- og høyskolesektoren

Status: Høringssvar er gitt 03.04.2020

Det er ikke lenger mulig å gi innspill i denne saken.

Ny digitaliseringsstrategi for universitets- og høyskolesektoren,30.03.2020

Unit har fått i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet å lede arbeidet med å lage ny digitaliseringsstrategi for universitets- og høyskolesektoren (UH-sektoren). Strategien skal lanseres 1.1.2021, og arbeidet skal skje i tett samarbeid med institusjonene i UH-sektoren. Departementet forutsetter videre at Digitaliseringsstyret for høyere utdanning og forskning, samt de oppnevnte fagutvalgene med representanter fra sektoren, involveres i arbeidet. Les mer her

Høring - Ny digitaliseringsstrategi for universitets- og høyskolesektoren,03.04.2020

Les FFOs svar her