Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Høring av forslag til endringer i bioteknologiloven

Status: Høringssvar er gitt 28.08.2019

Det er ikke lenger mulig å gi innspill i denne saken.

Høring av forslag til endringer i bioteknologiloven,15.05.2019

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag til endringer i bioteknologiloven. Det foreslås endringer i reglene om assistert befruktning, forenklinger av reguleringene av prediktive genetiske undersøkelser i helsetjenesten og genterapi, en tydeliggjøring av forbudet mot å teste andre ved genetiske selvtester og en presisering av bioteknologilovens virkeområde for forskning som bruker genetiske undersøkelser.

Høring av forslag til endringer i bioteknologiloven,28.08.2019

Les FFOs svar her