Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Invitasjon til å sende skriftlig innspill til Opptaksutvalget

Status: Høringen ble sendt ut 04.04.2022

Det er ikke lenger mulig å gi innspill i denne saken.

Invitasjon til å sende skriftlig innspill til Opptaksutvalget,04.04.2022

Utvalgets sammensetning og mandat ble offentlig 22. april 2021, og er sammensatt av medlemmer med ulik kompetanse og erfaringsbakgrunn. Utvalgets arbeid skal resultere i en norsk offentlig utredning (NOU), som skal leveres Kunnskapsdepartementet senest 1. desember 2022.

Les mer her