Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO mener / Krav og merknader

Merknad til Prop. 49 L (2016-2017)

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår endringer i helse- og omsorgstjenesteloven med sikte på å samle og tydeliggjøre kommunenes plikt til pårørendestøtte.

Les Helse- og omsorgsdepartementets Prop. 49 L (2016-2017) Endringer i helse- og omsorgstjenesteloven her

Les FFOs merknad til Helse- og omsorgskomitéen her