Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO mener / Krav og merknader

Merknad til St.meld 12 - Alt å vinne

Stortingets Familie- og kulturkomité har til behandling St. meld 12 - Alt å vinne. FFO deltok på innspillsmøte 16. februar og sendte i ettertid et brev til komitéen. Komitéen planlegger å avgi sin innstilling 6. april og foreløpig dato for behandling i Stortinget er 2. mai.

Les St.meld 12 - Alt å vinne her

Les FFOs brev til komitéen her