Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO mener / Notater under bearbeiding

Notater under bearbeiding

 • 26.03.2015

  Hvordan få rettigheter oppfylt?


  FFOs notat om funksjonshemmedes rettssikkerhet: - HVORDAN FÅ RETTIGHETER OPPFYLT?

  Her kan du laste ned en Word-versjon av notatet.

 • 17.12.2013

  Habilitering og rehabilitering i kommunene - fellesnotat

  Det er utfordringer innen både kvalitet, kapasitet og kompetanse i kommunal habilitering og rehabilitering. Notatet er et sammearbeid mellom FFO, Unge funksjonshemmede, Norsk Ergoterapeutforbund og Norsk Fysioterapeutforbund.

 • 26.11.2013

  FFOs plattform for rehabilitering og habilitering

  FFO ønsker en økt satsing og et tydelig løft på habiliterings- og rehabiliteringsfeltet. Feltet er komplekst og innholdsrikt, og fordrer fagkompetanse. Notatet kommer med en rekke konkrete løsninger for å øke kunnskap, kompetanse og kvalitet på feltet.

 • 22.03.2021

  Hvordan jobbe med skole i kommunale råd

  FFO arbeider for at skolen skal være for alle. Kommunale råd kan jobbe med ulike saker for å oppnå dette i sin kommune:

  1.Bidra til at skolene i kommunen aktivt arbeider med inkludering. Få tips om hvordan (bilde 3)
  2.Være pådriver for god praksis i kommunen når det gjelder elevene rett til og behov for spesialundervisning. Få tips om hvordan (Bilde 4)
  3.Være en pådriver for gjennomføring av samhandling og koordinering av sammensatte tjenester. Få tips om hvordan (Bilde 6)
  4.Sette skolemiljøet på dagsorden, og etterlys hvordan kommunen jobber for gode skolemiljø. Få tips om hvordan. (Bilde 7)
  5.Bidra til god kompetanse om likestilling og deltakelse for elever med funksjonsnedsettelse i kommunen og i skolen Få tips om hvordan (Bilde 8)