Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFOs innspill til ny regjeringsplattform / Økt likestilling og universell utforming av skolen

Økt likestilling og universell utforming av skolen

Den norske skolen skal være likestilt. Det betyr at den må være tilpasset og reelt tilgjengelig for alle elever, uansett hvem de er, og hvilke behov de har. Mange elever opplever at verken bygningsmasse, uteområder, hjelpemidler eller undervisning er tilpasset dem. En skole for alle må være universelt utformet, og skolen må ha kunnskap om de ulike elevenes behov, slik at barna kan leke, lære og utvikle seg i trygge rammer.

Regjeringen vil:

  • Gjennomføre «Veikart for universelt utformete nærskoler» innen 2030.

  • Sørge for at læremidler og hjelpemidler er tilgjengelig og tilpasset den enkelte elevs funksjonsnivå, og på plass fra første skoledag.

  • Styrke kompetansen blant kommuner, skoler og lærere i å møte, tilrettelegge for og følge opp elever med funksjonsnedsettelser.

  • Sette rådgivningstjenesten i stand til å gi bedre veiledning til elever med funksjonsnedsettelser.

  • Erstatte kravet om legeerklæring for dokumentert sykefravær med egenmelding for elever over 18 år, og melding fra foreldre for elever opp til 18 år.

  • Gjennomføre strategi for at flere elever med funksjonsnedsettelser skal fullføre og bestå videregående opplæring