Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFOs innspill til ny regjeringsplattform / Styrke funksjonshemmedes medvirkningsprosesser

Styrke funksjonshemmedes medvirkningsprosesser

Å rekruttere, skolere og følge opp representanter i kommunale råd og brukerrepresentanter i andre kommunale organ og prosjekter, krever ressurser. Medvirkning på lokalt nivå har blitt viktigere, etter hvert som kommunalt nivå har fått større ansvar og flere oppgaver på politikkområder som er sentrale for personer med funksjonsnedsettelse. Kommuner og fylkeskommuners beslutninger påvirker i stor grad funksjonshemmedes likestilling og levekår i det daglige.

Regjeringen vil

  • styrke funksjonshemmedes paraplyorganisasjoner økonomisk i arbeidet med medvirkningsprosesser i kommuner og fylkeskommuner.