Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Organisasjon

Organisasjon

FFO består av tre nivåer: Nasjonalt, fylkesnivå og kommunenivå. 

I FFO nasjonalt er kongressen, representantskap og hovedstyret de besluttende organer. 

I fylkes- og kommune-FFO er årsmøtet, ledermøtet og styret. Informasjon om FFO i ditt fylke finner du her.  

På kommunenivå er det FFO-enheter som omfatter omlag 50 kommuner. Du kan kontakte ditt fylkes-FFO om mer informasjon om kommune-FFO i ditt fylke.