Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Møre og Romsdal

Kontaktinformasjon

FFO Møre og Romsdal

Storgata 9

6413 Molde

Postadresse:

Storgata 9

6413 Molde

Telefon:
913 57 553

ÅRSMØTE 15.april 2021

Tidspunkt
15.04.2021 til
Sted
Digitalt via Teams

Innkalling til digitalt årsmøte i FFO M og R 

I henhold til FFOs vedtekter § 5 B) innkalles det til årsmøte i FFO Møre og Romsdal.

Dato: Torsdag 15.april 2021 kl.16.00
Sted: Digitalt på Teams

Foreløpig saksliste:
1/21: Godkjenning av beslutningsmyndighet
2/21: Godkjenning av innkallingen
3/21: Godkjenning av sakslisten
4/21: Valg av møtefunksjonærer
5/21: Godkjenning av FFO Møre og Romsdals årsberetning for siste kalenderår
6/21: Godkjenning av FFO Møre og Romsdals årsregnskap med revisors beretning for siste kalenderår
7/21: Orientering om FFO-samarbeidet i helseregionen
8/21: Godkjenning av arbeidsprogram for kommende periode
9/21: Godkjenne budsjett for inneværende år, inkludert fastsetningen av eventuelt honorar og godtgjørelse til FFOs tillitsvalgte
10/21: Saker fra organisasjonene og styret
11/21: Valg av styre
12/21: Valg av revisor
13/21: Valg av valgkomité

Leder velges for 1 år. Medlemmene velges for 2 år slik at den ene står på valg hvert år. Varamedelm velges for 1 år.

Hver organisasjon har rett til å møte med 2 representanter. Studieforbundet Funkis kan møte med 1 observatør med talerett, men uten forslags- og stemmerett. Kommune-FFO har anledning til å møte med leder eller nestleder. Disse har talerett og forslagsrett i alle saker med unntak av valg. Representantene har ikke stemmerett.

Frist for innkomne saker: 07.mars
Påmeldingsfrist: 31.mars

Personalia:
   
Hvilken posisjon har du
 Hver organisasjon har ett vist antall stemmer i forhold til medlemstallet ved avstemninger. Det er kun en person pr. organisasjon som kan inneha denne retten. 
Har du stemmerett for din organisasjon?