Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Oslo

Kontaktinformasjon

FFO Oslo

Sporveisgata 10, 2. etg.

0354 Oslo

Postadresse:

Pb 5900 Majorstua

0308 Oslo

Telefon:
22 30 87 39

Velkommen til webinar om CRPD

Tidspunkt
05.10.2022 til 05.10.2022
Sted
Digitalt

CRPD - fra konvensjon til praksis 

Mer informasjon og lenke til påmelding finner du her: Invitasjon til felles webinar om CRPD - 5. okt

Direkte lenke til påmelding: trykk her

FN-konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) pålegger myndighetene å ivareta menneskelige rettigheter og grunnleggende friheter for alle i samfunnet. Det gjenstår en del arbeid for å oppfylle konvensjonen i praksis!

Likestillingssenteret KUN og Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) Trøndelag har sammen med fire råd for nedsatt funksjonsevne utviklet en veileder med tips og praktiske råd om hvordan kommuner og kommunale råd kan jobbe for å ta i bruk CRPD i sitt arbeid.

Webinaret er tilrettelagt for deg som ansatt i kommunen, sitter i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, andre brukermedvirkningsarenaer, brukerorganisasjoner og brukere. Her vil du få god kunnskap om CRPD og hvordan du kan bruke CRPD mer aktivt i din rolle/arbeidshverdag Vi vil også vise hvordan CRPD henger sammen med bærekraftsmålene.

PROGRAM
09.00: Velkommen ved FFO Trøndelag og likestillingssenteret KUN
09.15: En innføring i funksjonshemmedes menneskerettigheter v/ Live Kroknes Berg, faglig leder FFO’s rettighetssenter
Foredraget vil også gi et innblikk i sivilt samfunns arbeid med konvensjonen og hvordan den kan knyttes opp mot bærekraftsmålene
10.15: Pause
10.30: En innføring i funksjonshemmedes menneskerettigheter forts.
10.45: Pause
11.00: Hvordan kan konvensjonen brukes i utviklings- og pådriverarbeid?
Presentasjon av veileder «CRPD - fra konvensjon til praksis»
v/ Linn Bylund, seniorrådgiver likestillingssenteret KUN
11.15: Oppsummering
11.30: Slutt

 

Prosjektet er finansiert av Barne- ungdom- og familiedirektoratet.