Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Rogaland

Kontaktinformasjon

FFO Rogaland

Luramyrveien 25a
4313 Sandnes

Postadresse:

Luramyrveien 25a
4313 Sandnes

Fylkessekretær Marianne Kolnes
E-post: marianne.kolnes@ffo.no
Mobil: 908 51 511

Konsulent Ruth Kjeldsen
E-post: ruth.kjeldsen.ffo.no
Mobil: 938 01 053

Fylkesårsmøte FFO Rogaland 9. mars 2023

Tidspunkt
09.03.2023 til 09.03.2023
Sted
FI-senteret, Luramyrveien 25a, 4313 Sandnes

I henhold til FFOs vedtekter § 5b kalles det herved inn til fylkesårsmøte i FFO Rogaland

Dato:    Tirsdag den 9. mars 2023 kl. 17:00
Sted:    FI-senteret, Luramyrveien 25a, 4313 Sandnes

Saker som ønskes behandlet på fylkesårsmøtet må være styret i hende innen 9. februar til følgende mail: post.rogaland@ffo.no.

Følgende saksliste foreslås:
a)         Konstituering
            1.         Godkjenning av beslutningsdyktighet
            2.         Godkjenning av innkalling
            3.         Godkjenning av saksliste
            4.         Valg av møtefunksjonærer
                        -  møteleder
                        -  sekretærer
                        -  protokollunderskrivere
                        -  tellekorps
b)         Godkjenning av FFOs årsberetning for siste kalenderår
c)         Godkjenning av FFO’ s årsregnskap med revisorens beretning for siste kalenderår
d)         Vedta konkretisert arbeidsprogram for kommende periode
e)          Godkjenne budsjett for inneværende år, inkludert fastsettingen av eventuelt honorar
            og godtgjørelse til FFOs tillitsvalgte
f)         Saker fra medlemsorganisasjonene og styret
g)         Valg av styre
            -           Leder
            -           Nestlede
            -           Styremedlemmer
            -           2 varamedlemmer
            Leder velges for 1 år. Styremedlemmer velges for 2 år slik at halvparten er på velg hvert år.
            Varamedlemmer velges for 1 år.

f)          Revisor
j)          Valg av valgkomite
            -           Leder
            -           2 medlemmer
            -           1 varamedlem
            Leder velges for 1 år. Medlemmer velges for 2 år slik at den ene står på valg hvert år.
            Varamedlem velges for 1 år.

Hver enkelt organisasjon kan stille med 2 representanter. Det er kun en fra hver organisasjon som har stemmerett under behandlingen av de ulike årsmøtesaker. Et styremedlem i FFO Rogaland kan ikke være representant for egen organisasjon under årsmøtet.

Bestilling av tolk:
For de som trenger tolk, bestilles dette av den enkelte direkte via tolketjenesten.

Påmeldingsfrist:
Påmeldingsfristen er satt til 16. februar 2023.