Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

- Brukerrepresentasjon

Hvorfor brukerrepresentasjon?

Brukermedvirkning.jpg

En av de viktigste oppgavene for FFO Rogaland er å ivareta interessene til personer med nedsatt funksjonsevne, kronisk syke og deres pårørende i ulike utvalg, råd og referansegrupper. 

De som representerer FFO favner et bredt område. Vi har brukerrepresentanter med i alt fra NAVs brukerutvalg på fylkes- og kommunalt nivå, Helse Vest, Helse Stavanger, Haugaland og Karmøy DPS, Helse Fonna, Avinor, Kolumbus, diverse kommunale råd, Haugaland Revmatismesykehus og Avinor for å nevne noen.

Alle fylkeskommuner, kommuner og helseforetak har et lovpålagt ansvar for å opprette råd for mennesker med nedsett funksjonsevne eller annen likeverdig representasjon.

Brukermedvirkning handler om at pasienter og brukere skal ha innflytelse på beslutningsprosesser og utforming av tjenestetilbudet. Brukermedvirkning er en lovfestet rettighet. Dermed er det ikke noe tjenesteapparatet kan velge å forholde seg til, eller ikke.

Brukermedvirkning er også et virkemiddel på flere nivå. Blant annet kan den bidra til kvalitetssikring i forhold til utforming og gjennomføring av både generelle og individuelle tilbud.

Brukermedvirkning kan kanskje kalles en ”vaktbikkje” som passer på at det er samsvar mellom ord og handling i det offentlige system.