Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

- Brukerrepresentasjon

Rutine for utvelgelse av brukerrepresentanter

En grunntanke i FFO er den representative brukermedvirkningen. Det betyr at de kandidatene vi foreslår skal være medlem i en våre 87 medlemsorganisasjoner og representere FFO. I tillegg må kandidatene ha tillitt i egen organisasjon.

Som et utgangspunkt ønsker FFO at når et offentlig organ eller oppdragsgiver ønsker å rekruttere brukermedvirkere, skal de henvende seg til paraplyorganisasjonene. Dessverre er det ikke lovpålagt for alle som trenger brukermedvirkere å gjøre dette.

Oppnevning av brukerrepresentanter skjer gjennom en prosess bestående av følgende:


FFO får en henvendelse fra en oppdragsgiver hvor de ber om forslag på kandidater til et brukerråd. FFO sender ut forespørsel til alle våre 87 medlemsorganisasjoner.

Medlemsorganisasjonene behandler forespørselen og sender inn forslag på egnede kandidater til FFO. Det er viktig at kandidaten er inneforstått med at om han blir foreslått som brukerrepresentant i FFO representerer han ALLE våre medlemsorganisasjoner, og ikke kun sin egen medlemsorganisasjon.

Oppnevning2.jpg

Kandidaten fyller selv ut skjemaet som ligger vedlagt i forespørselen fra FFO. Men medlemsorganisasjonene bekrefter via egen mail at kandidaten har tillit i sin organisasjon.

Basert på de innkomne forslag fra medlemsorganisasjonene sender FFO innstilling til oppdragsiver. Dette behandles i Styret eller i AU før innsending.

Tilslutt er det oppdragsgiver som oppnevner de endelige brukerrepresentantene ut i fra mottatte forslag på kandidater. Noen oppdragsgiverer foretrekker å intervjue brukerrepresentantene før den endelige beslutning tas.