Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Rogaland

Kontaktinformasjon

FFO Rogaland

Luramyrveien 25a
4313 Sandnes

Postadresse:

Luramyrveien 25a
4313 Sandnes

Telefon:
908 51 511

CRPD- Fra konvensjon til praksis webinar

Likstillingssenteret KUN og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Trøndelag tilbyr webinar om CRPD- Fra konvensjon til praksis. 

FN-konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) pålegger myndighetene å fremme, beskytte og sikre menneskelige rettigheter og grunnleggende friheter for alle i samfunnet.

Likestillingssenteret KUN og Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) har sammen med fire råd for nedsatt funksjonsevne i Trøndelag utviklet en veileder om CRPD for kommuner og kommunale råd. Denne veilederen gir tips og praktiske råd om hvordan kommuner og kommunale råd kan jobbe for å ta i bruk CRPD i sitt arbeid.

De siste to årene har vi gjennomført opplæring i fylkene Trøndelag, Nordland og Møre- og Romsdal med gode tilbakemeldinger. Nå er det Rogaland, Troms- og Finnmark og Innlandet sin tur. Vi inviterer alle de kommunale rådene i de aktuelle fylkene til å delta og til å sette av datoene allerede nå! Program vil komme etter hvert.

Opplæringen vil være digital og foregå i to trinn:

Introkurs om CRPD

På introkurset vil du få god kunnskap om CRPD og hvordan du kan bruke CRPD mer aktivt i din rolle/arbeidshverdag for å sikre at rettighetene i konvensjonen blir oppfylt.

Kurset er tilrettelagt for deg som ansatt i kommunen, sitter i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, andre brukermedvirkningsarenaer, brukerorganisasjoner og brukere.  Kommunene har stort ansvar for å forankre CRPD inn i sine offentlige tjenenester, planverk og retningslinjer.

Tid for felles webinar: 25. mai 09.00-12.00


Oppfølgingskurs for kommunale råd i Rogaland.

Oppfølgingskurset vil gå i dybden og sammen diskuterer vi hvordan de kommunale rådene kan arbeide videre med CRPD. 

Tid:    8. juni: kl. 09.00 – 11.00.

 

Følg denne linken for påmelding:  
https://tockify.com/kunkalender/detail/33/1621926000000

(Se øverst i linken til høyre for påmelding)

 

Påmeldingsfrist 10.05.2021.

Det er gratis å delta.

Mer detaljert program kommer før hver samling.