Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Trøndelag

Kontaktinformasjon

FFO Trøndelag

Kontortid:

Mandag-fredag kl. 08:00 - 15:30

Postadresse:

Sjøfartsgata 3

7714 Steinkjer

Telefon:
414 98 115

Årsmøte for FFO Trøndelag 2023

Tidspunkt
28.03.2023 til 28.03.2023
Sted
Ved Scandic Hell Stjørdal

Det innkalles med dette til årsmøte i FFO Trøndelag.

28. mars 2023  ved Scandic Hell, Stjørdal.

Vi starter årsmøtet kl. 1700 – 2000. Vi avslutter med middag kl. 2000.

Årsmøtet er FFOs høyeste myndighet.

Årsmøte holdes hvert år innen 1. mai. Årsmøte består av 2 representanter fra hver av FFOs medlemsorganisasjoner. Bare organisasjoner har stemmerett.

Forslag til saker dere ønsker behandlet på årsmøte til FFO Trøndelag må være oss i hende innen 10. februar 2023. Påmeldingsfristen til årsmøte har samme frist. Dette sendes inn via påmeldingsknappen nedenfor. 

FFO Trøndelag gjør oppmerksom på at de av våre organisasjoner som fremdeles har to fylkeslag, må bli enig om hvem som skal inneha stemmeretten ved FFO Trøndelags årsmøte.

FFOs Kongress har gjort vedtak om at alle FFOs arrangementer – lokalt, fylkesvis, regionalt og nasjonalt – skal være røykfrie. Dette innebærer at møter, kurs og konferanser i FFO-regi skal være røykfrie fra møtestart til møteslutt. Vedtaket omfatter også pauser og sosialt fellesskap innenfor rammen av arrangementene. Ber også om at arrangementet holdes parfyme fritt.

Sakspapirer og endelig program sendes organisasjonene 14 dager før årsmøte.

 

Med vennlig hilsen

FFO Trøndelag

Olav Malmo (sign.)                                                 Kari Frøseth Johansen

Fungerende leder                                                  fylkessekr