Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Vestland

Kontaktinformasjon

FFO Vestland

Vibecke Magnus, fylkessekretær

vibecke.magnus@ffo.no

Mobil: 94487908

Katrine Karlsen, vikar konsulent

E-post: Katrine.Karlsen@ffo.no

Mobil: 98450404 (tirsdag og torsdag, annenhver fredag)

 

 

Postadresse:

Vestre Strømkaien 7, 5008 BERGEN

Telefon:
94487908

Kurs i interessepolitisk arbeid og påvirkning

Tidspunkt
27.01.2024 til 27.01.2024
Sted
Fi-Senteret, Vestre Strømkaien 7-9, 3 etasje

imagerz2nq.png

INVITASJON TIL KURS

Hørselshemmedes Landforbund Vestland og FFO har gleden av å inivtere til gratis kurs i «Interessepolitikk for tillitsvalgte» i Vestland på Funksjonshemmedes Informasjonssenter i Bergen. Samarbeidet er et pilotprosjekt og i første omgang inviterer vi organisasjoner i «gamle» Hordaland. Vi har plass til 55 deltakere på senteret, så det er viktig at dere melder dere på så snart som mulig.

Tid: Lørdag 27. januar kl. 10.00-16.00.

Sted: Funksjonshemmedes Informasjonssenter, Vestre Strømkaien 7, 5008 Bergen 3. etasje.

Påmeldingfrist innen 15. januar til post.vestland@ffo.no 

I påmeldingen skriver du følgende:

Navn, adresse, e-post, organisasjon, fødelsdato, samtykke i forhold til GDPR.

Vi trenger opplysningene for å melde kurset inn til Studieforbundet Funkis,

Kurset blir skrivetolket.

Målgruppe: Tillitsvalgte  som har interesse for interessepolitikk, hvordan jobbe smartere med politisk påvirknigsarbeid, regionalt og lokalt i din kommune. Vi håper organisasjonener i regionale lag og lokallag som har tilholdsted i Bergen og lokallag i HLF Vestland «gamle Hordaland» har anledning til å delta.

Kurset er gratis for deltakere, reisekostnader må dekkes av organiasjonen selv.

Foredragsholdere: Eli Sjo, fylkesleder HLF, nestleder brukerutvalget Helse Bergen, leder av brukerpanelet Alrek Helsklynge.Vibecke Magnus, fylkessekretær, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon Vestland.

PROGRAM 

Kl.10.00-10.30     Velkommen

-          Kort introduksjonsrunde

-          Inndeling av grupper e. tema

10.30-12.00 Politisk påvirkning i kommunen og fylkeskommunen

Kort om ulike lokale styringssystemer

a) Den parlamentariske modellen i storkommunen Bergen (By parlamentarisme)

- Byrådsleder, byråd innen ulike politikk områder, ordførerrollen, bystyret og komiteer

b) Kommunen (styringssystemet i de øvrige kommunene)

-  Kommunestyret, formannskapet, ordførerrollen, komiteer, gruppeledere

c) Fylkeskommunen

- Fylkestinget, fylkesutvalget, hovedutvalg

d) Planverket i kommune- og fylket

Råd og utvalg, kommunale medvirkningsorgan

Kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelser

e) Innbyggerinitiativet – påvirkning direkte

12.00-12.15    Pause

12.15 – 13.00 Brukermedvirkning i spesialisthelsetjenesten     

- Brukerutvalg, panel, ungdomsråd

13.00 – 13.30 Lunsj

13.30-14.30  Aksjonsformer «interesseorganisasjon som vaktbikkje»

- Media

- Lobbyvirksomhet

14.30-15.30  Gruppearbeid

Gruppe oppgaver, utdelt til gruppeleder til diskusjon (tid pr. oppgave 15 minutter – rullerende)

15.30-16.00 Oppsummering av gruppearbeid

Velkommen, dette blir gøy!