Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Afasiforbundet i Norge

Kontaktinformasjon

Postadresse:

Torggata 10
0181 Oslo

Besøksadresse:

Torggata 10
0181 Oslo

Telefon:
22 42 86 44
E-post:
Hjemmeside:

Afasiforbundet i Norge er en landsomfattende interesseorganisasjon. De arbeider for mennesker som har afasi eller andre former for språkproblemer, og deres pårørende.

Funksjonshemning

Afasi er språkvansker som følge av ervervet hjerneskade. Alle aldersgrupper kan få afasi. For et menneske med afasi kan det være vanskelig både å bruke og å forstå språk.

Lese- og skriveferdighetene skades også. Graden av afasi varierer fra person til person. Hjerneskaden kan også medføre lammelser, nedsatt følesans, redusert synsfelt og vansker med å styre bevegelsene. Den vanligste årsaken er hjerneslag, men ulike ulykker og sykdommer kan også føre til tap av språk- og taleevnen. Mange unge får afasi etter ulykker.

Det å få afasi vil i de fleste tilfeller skje plutselig og uventet både for personen som rammes og for familien. Informasjonsmateriell fås ved henvendelse til Afasiforbundets kontor.

Organisasjonen

Afasiforbundet i Norge er en interesseorganisasjon for afasirammede og pårørende. Forbundets formål er å holde løpende kontakt med myndigheter for å fremme forslag av landsomfattende karakter som kan bedre situasjonen til mennesker med afasi og andre språkvansker. Kunnskap om afasi spres gjennom brosjyrer, kurs, foredrag og i medier. Afasiforbundet deltar aktivt i utredningsarbeid og høringer.

Lokalforeningene tilbyr sosiale tiltak. Det arrangeres kurs, samtalegrupper og besøkstjeneste, og medlemmene får hjelp til å finne frem i hjelpeapparatet.