Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse (LPP)

Kontaktinformasjon

Postadresse:

Tollbugata 8B

0152 Oslo

Besøksadresse:

Tollbugata 8B

0152 Oslo

Telefon:
21 07 54 33
E-post:
Hjemmeside:

Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk Helse (LPP) ble dannet i 1996. Bakgrunnen er at alvorlige psykiske lidelser påvirker også familie og pårørende som ofte får store omsorgsoppgaver. 

Funksjonshemning

Psykiske lidelser gir seg utslag i mentalt funksjonsnivå, personlighetsavvik og i sosial funksjon. Det er en gradvis overgang mellom det normale og det psykisk sykelige. 

Ulike hoveddiagnoser: Psykoser, kjennetegnet ved forvirring, tankeforstyrrelser, vrangforestillinger og sansebedrag, hørsels- og syns-hallusinasjoner og atferden er ofte eiendommelig og kan være skremmende for omgivelsene. Alvorligste psykoseform er schizofreni. 

Videre har vi manisk depressive lidelser med vekslende overaktivitet/oppstemthet til depressive faser med tungsinn ofte forbundet med selvmordsrisiko, ulike personlighetsforstyrrelser med ekstrem følelsesmessig ustabilitet og impulsivitet. 

Nevroser preges av angst, usikkerhet, avhengighet, tvangslidelser, angstanfall og smerter på psykisk grunnlag. Spiseforstyrrelsene anoreksi og bulimi rammer ofte kvinner helt ned til 12-13-årsalderen, ofte kombinert med angst og depresjon. Alvorlig anoreksi kan være dødelig. 

Barnepsykiatriske lidelser kan grupperes som emosjonelle forstyrrelser preget av angst og depresjon, atferdsforstyrrelser preget av utagering og aggresjon og utviklingsforstyrrelser med hyperaktivitet og autisme. 

800.000 mennesker har til enhver tid en eller annen for form for psykisk lidelse. Ca 50.000 antas å ha en lidelse som kan betegnes som alvorlig, og av disse regner en med at ca 20.000 vil ha varige og kontinuerlige behandlings- og bistandsbehov.

Organisasjonen

De følelsesmessige problemene disse lidelsene skaper, øker belastningen. Et godt samarbeid mellom pårørende og behandlingsapparatet kan derfor gi mulighet til et bedre liv for både pasient og pårørende. 

Vi har medlemmer fra alle fylker og er inne i en ekspansjonsfase, der det stadig opprettes nye fylkes- og lokallag.

LPP’s viktigste oppgaver er: 

  • Informasjon
  • Å være konstruktive samarbeidspartnere med behandlingsapparatet og offentlige myndigheter.
  • Å arrangere kurs, møter og få i stand selvhjelpsgrupper for medlemmene