Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Om FFO / Publikasjoner

Publikasjoner

 • 25.05.2021

  Årsrapport 2020

  Her kan du laste ned FFOs årsmelding for 2020.

 • 09.07.2020

  Årsrapport FFO 2019

  Her finner du FFOs årsrapport for 2019

 • 18.03.2020

  Brukerrollen i forskning

  Forside Brukerrollen i forskning

  Heftet har en innledende del om det å være brukermedvirker og FFOs rolle. Den praktiske delen beskriver en modell for brukermedvirkning i forskning. Denne modellen og forskningssirkelen kommer fra et samarbeid mellom brukerpanelet, hvor FFO er representert, og forskere i CHARM 

  (Research center for habilitation- and rehabilitation services and models).

    Dette prosjektet er støttet av Stiftelsen Dam.

 • 07.02.2020

  Årsberetning 2018

  Her kan du laste ned FFOs årsberetning for 2018

 • 16.12.2019

  Program test

 • 23.08.2019

  Brukermedvirkning på sjeldenfeltet

  Det å være brukerrepresentant er viktig og nødvendig.
  Viktig fordi du gjennom dette arbeidet vil være med å påvirke
  tilbudet til alle med sjeldne diagnoser. Nødvendig fordi det
  kun er du som sitter på kunnskapen om å leve med en sjelden
  diagnose.

   Dette prosjektet er støttet av Stiftelsen Dam

 • 06.08.2019

  Alternativrapporten norsk oversettelse

  Alternativrapporten forsideDette er sivilt samfunns rapport til FN om Norges implementering av FNs konvensjon for rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD). Denne samarbeidsrapporten tar for seg alle artiklene i konvensjonen og belyser menneskerettighetsaspektet for funksjonshemmede i Norge. Rapporten inneholder kommentarer og anbefalinger til komiteen. Les mer her.

 • 12.03.2019

  Protokoll Representantskapsmøte

  Her kan du laste ned protokollen fra FFOs Representanskapsmøte 24. november 2018.

 • 12.02.2019

  CRPD skyggerapport 2019 er klar

  En fersk rapport fra funksjonshemmedes organisasjoner dokumenterer omfattende menneskerettighetsbrudd i Norge. Rapporten er nå sendt til FN.

 • 12.03.2019

  Protokoll ekstraordinær kongress 2018

  Her kan du laste ned protokoll fra FFOs ekstraordinære kongress 24. november 2018.