Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Livskvalitet med kronisk sykdom eller funksjonshemming / Introtekst

FFO er i startfasen på et arbeid innen psykisk helse knyttet til kronisk sykdom og funksjonshemming. Vi har etablert en fokusgruppe på området, og gjennomført en første undersøkelse som handler om mestringsfaktorer og grunnleggende forutsetninger for å leve et godt liv til tross for funksjonshemming og kronisk sykdom. I undersøkelsen utfordret vi respondentene til å gi ett råd til noen som kjenner seg nedstemte, deprimerte eller engstelige. Rådene vi fikk har vi brukt som utgangspunkt til animasjonen dere finner nederst på denne siden. 

Schankes medisin

I menyen til venstre finner du et intervju med forsker og professor emerita Anne-Kristine Schanke om hva forskningen sier om hva som skal til for å ha det bra, til tross for at man lever med ekstra utfordringer. Schanke har jobbet 27 år som sjefpsykolog på Sunnaas, og fått kongens fortjenestemedalje for sin forskning og innsats på rehabiliteringsfeltet. Hennes råd er allmenngyldige, og gjelder ikke bare for dem som har kroniske sykdommer eller funksjonshemminger. 

Mestringsopplevelser er viktig

"Jeg tror særlig for folk med funksjonsnedsettelser at det kan være viktig å ha arenaer der en kan opplever mestring. Og da må en prøve mange ting, for å se hva det kan være. Da må man også få muligheter til det", sier Heidi Sørlie-Rogne. Livskvalitet handler om å mestre, kunne bidra og få bety noe for noen. Sørlie-Rogne, som ved siden av jobben som rådgiver og jurist for FFOs Rettighetssenter, skyter hun også i verdenseliten. Sørlie-Rogne  er født med en progredierende muskelsykdom, som kunne ført til et liv som ufør. I stedet har hun satset hardt, tatt en krevende utdanning og nådd verdenstoppen som skytter i en alder over 40 år. Vi tenker at Heidis historie kan være til inspirasjon for mange!