Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Om FFO / Ledige stillinger i FFO

 

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) har en viktig posisjon i påvirkning av politikk og myndighetsutøvelse på sentrale samfunnsområder. Blant disse også helse- og skolepolitikk der vår oppgave er å bidra til utvikling av gode og likeverdige tilbud for de gruppene vi representerer. Vi styrker nå vår kapasitet på feltet, og søker en interessepolitisk rådgiver/seniorrådgiver i fast stilling.

Helsefeltet er omfattende og krever stadig fokus på nye områder.  Vi ser behov for økt oppmerksomhet på sammenhengen mellom somatisk og psykisk helse, og vi har fått tildelt egne tilskuddsmidler for å styrke vårt arbeid og kompetanse innen dette. Samtidig har vi behov for styrke vårt arbeid tilknyttet sjeldne diagnoser og skole/oppvekst.

FFOs sekretariat har i dag rundt 20 ansatte, hvorav rundt halvparten jobber med interessepolitikk. Selv om fagområdene er plassert på de enkelte rådgiverne, jobber vi ofte i team og bidrar der det er behov – ut fra erfaring og kompetanse.

 

Vi søker deg som 
- er selvstendig og initiativrik- er fleksibel og løsningsorientert
- god på å samarbeide 
- har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Vi ønsker også at du har
- relevant høyere utdanning, helst på masternivå
- interesse for og erfaring fra interessepolitisk påvirkningsarbeid
- kjennskap til offentlige forvaltningsnivåer og politisk påvirkning.- interesse og    engasjement for organisasjonsarbeid og for de grupper vi representerer

 

Vi tilbyr en hyggelig og universelt utformet arbeidsplass sentralt i Oslo, godt arbeidsmiljø og trivelige kolleger.

Vi er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet eller funksjonsevne. Vi ønsker oppstart så fort som mulig. Vi søker i utgangspunktet èn fast stilling i 100 prosent, men vi vil også kunne vurdere to delstillinger.

 

Søknadsfrist: 7. august

Spørsmål om stillingen rettes til interessepolitisk leder Berit Therese Larsen, tlf. 93 86 65 82 eller generalsekretær Lilly Ann Elvestad, tlf. 92 60 83 14.

Søk via utlysningen på finn.no.

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) arbeider for full deltakelse og likestilling for funksjonshemmede, kronisk syke og deres pårørende. Dette arbeidet gjøres gjennom brukermedvirkning og politisk påvirkning nasjonalt og lokalt.  Vi er en paraplyorganisasjon for 84 pasient- og brukerorganisasjoner. Til sammen representerer vi rundt 335 000 medlemmer. Vårt hovedkontor ligger sentralt i Oslo og vi har kontorer og ansatte i alle fylker.