Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Rettighetssenteret / Rapporter

Rapporter

 • 15.05.2014

  Rettighetssenterets årsrapport 2013

 • 14.01.2014

  Årsrapport 2012

  Hvert år utarbeider Rettighetssenteret sin egen årsrapport basert på henvendelsene senteret har fått.

 • 14.01.2014

  Årsrapport 2011

  Hvert år utarbeider Rettighetssenteret sin egen årsrapport basert på henvendelsene senteret har fått.

 • 13.01.2014

  Et arbeidsliv for alle?

  Rapporten tar utgangspunkt i henvendelser til Rettighetssenteret i perioden 2007 til 2010, og ser nærmere på hvilke problemer funksjonshemmede opplever når det gjelder å få eller beholde arbeid. 

 • 13.01.2014

  Hvor skal grensen gå?

  Rapporten handler om brukernes erfaringer med organiseringen av NAV og ble utarbeidet i 2010. Rapporten er basert på henvendelser som har kommet til Rettighetssenteret i 2009 og deler av 2010.

 • 13.01.2014

  Rett til spesialundervisning i praksis?

  Rapporten handler om spesialundervisning i grunnskolen og videregående skole og er utarbeidet av Rettighetssenteret i 2008. Rapporten er hovedsakelig basert på henvendelser som har kommet til Rettighetssenteret i 2005-2007, samt innspill fra våre organisasjoner i Juridisk forum.

 • 14.01.2014

  Bli kjent med FN-konvensjonen

  Studieheftet «Bli kjent med FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne» kan brukes av funksjonshemmedes organisasjoner for å klargjøre hvilke rettigheter mennesker med nedsatt funksjonsevne har, og hva vi kan kreve av politikerne, rettssystemet og forvaltningen.

 • 26.05.2014

  Fri rettshjelp

  For at funksjonshemmede og kronisk syke skal få oppfylt rettighetene de har, må rettshjelploven utvides på flere områder. Dette notatet gir en gjennomgang og vurdering av de rettsområdene FFO mener bør inkluderes i rettshjelploven.