Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Rettighetssenteret / Rapporter

Rapporter

 • 15.05.2014

  Rettighetssenterets årsrapport 2013

 • 14.01.2014

  Årsrapport 2012

  <p>Hvert år utarbeider Rettighetssenteret sin egen årsrapport basert på henvendelsene senteret har fått.</p>
 • 14.01.2014

  Årsrapport 2011

  <p>Hvert år utarbeider Rettighetssenteret sin egen årsrapport basert på henvendelsene senteret har fått.</p>
 • 13.01.2014

  Et arbeidsliv for alle?

  <p>Rapporten tar utgangspunkt i henvendelser til Rettighetssenteret i perioden 2007 til 2010, og ser nærmere på hvilke problemer funksjonshemmede opplever når det gjelder å få eller beholde arbeid.&nbsp;</p>
 • 13.01.2014

  Hvor skal grensen gå?

  <p>Rapporten handler om brukernes erfaringer med organiseringen av NAV og ble utarbeidet i 2010. Rapporten er basert på henvendelser som har kommet til Rettighetssenteret i 2009 og deler av 2010.</p>
 • 13.01.2014

  Rett til spesialundervisning i praksis?

  <p>Rapporten handler om spesialundervisning i grunnskolen og videregående skole og er utarbeidet av Rettighetssenteret i 2008. Rapporten er hovedsakelig basert på henvendelser som har kommet til Rettighetssenteret i 2005-2007, samt innspill fra våre organisasjoner i Juridisk forum.</p>
 • 14.01.2014

  Bli kjent med FN-konvensjonen

  <p>Studieheftet «Bli kjent med FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne» kan brukes av funksjonshemmedes organisasjoner for å klargjøre hvilke rettigheter mennesker med nedsatt funksjonsevne har, og hva vi kan kreve av politikerne, rettssystemet og forvaltningen.</p>
 • 26.05.2014

  Fri rettshjelp

  <p>For at funksjonshemmede og kronisk syke skal få oppfylt rettighetene de har, må&nbsp;rettshjelploven utvides på flere områder. Dette notatet gir en gjennomgang og&nbsp;vurdering av de rettsområdene FFO mener bør inkluderes i rettshjelploven.</p>