Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Rettighetssenteret / Andre rettshjelpere

Gratis rettshjelpere

Her finner du oversikt over andre rettshjelpere - Advokatvakten, Ombudene, Studentrettshjelpstiltakene og Gatejuristene, samt Rettshjelp ved kommunens servicekontorer.

Advokatvakten

Medlemmer av Den Norske Advokatforening gir gjennom Advokatvakt-ordningen tilbud om 30 minutters gratis konsultasjon for å avklare om man har et juridisk problem, og gi enkle råd om hvordan saken kan håndteres. Advokatvakten er organsiert mange steder i landet. Mer om advokatvakten og oversikten over stedene finner du her.

Ombud

Det finnes ulike ombud som kan gi råd og veiledning innenfor sitt fagområde.

Studentrettshjelpstiltakene og Gatejuristene

Rettshjelp ved kommunens servicekontorer

I fylkene Rogaland og Buskerud prøves det ut en ordning hvor det i de fleste kommuner tilbys én times gratis juridisk bistand fra advokat til alle. En slik ordning finnes også i enkelte andre kommuner. Ta kontakt med servicekontoret i din kommune for mer informasjon om ordningen.