Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Rettighetssenteret / Skolestart

 • 05.07.2018

  Fritak fra grunnskoleopplæringen

  Kommunen kan frita eleven fra hele eller deler av grunnskoleopplæringen når hensynet til eleven tilsier det. (Opplæringsloven § 2-1 )

 • 05.07.2018

  Vurderinger og karakterer

  Elever har rett til en vurdering, herunder en underveisvurdering, sluttvurdering og dokumentasjon av opplæringen. (Opplæringsforskriften kapittel 3)

 • 05.07.2018

  Tilrettelegging av prøver og eksamen

  Alle elever, både elever med og uten vedtak om spesialundervisning, har rett til særskilt tilrettelegging av prøver og eksamen. (Opplæringsforskriften § 3-32)

 • 05.07.2018

  Vitnemål

  Alle elever har rett på et vitnemål. (Opplæringsforskriften § 3-40)

 • 05.07.2018

  Fravær

  Elever har plikt til å møte og delta aktivt i opplæringen slik at lærerne får grunnlag til å vurdere elevens kompetanse i faget.

 • 05.07.2018

  Ekstra år i grunnskolen

  Elever har ikke rett til et ekstra år i grunnskolen.

 • 05.07.2018

  Skolefritidsordningen (SFO/AKS)

  Kommunen skal ha et tilbud om SFO før og etter skoletid for 1.‒4. årstrinn, og for barn med særskilte behov på 1.‒7. årstrinn. (Opplæringsloven § 13-7)

 • 05.07.2018

  Skoleskyss

  Alle elever har rett til skyss når de bor langt unna skolen eller har farlig skolevei. (Opplæringsloven § 7-1) Skolen har ansvar for tryggheten til elevene og kan måtte sette inn tilsyn eller reisefølge.

 • 05.07.2018

  Utflukter, leirskole o.l.

  En del av undervisningstiden kan brukes til fag og aktiviteter som skolen og elevene velger.

 • 05.07.2018

  Ansvarsgruppe

  Det kan etableres en ansvarsgruppe.