Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Rettighetssenteret / Skolestart

 • 05.07.2018

  Individuell plan og koordinator

  Alle som trenger langvarige og koordinerte tjenester fra kommunen, har rett til en individuell plan. (Helse- og omsorgstjenesteloven § 7-1)

 • 05.07.2018

  Hvordan vinne fram med en klage

  Det er klagerett på alle enkeltvedtak som gjelder elevenes rettigheter. Klagefristen står i vedtaket. Uavhengig av klagefristen, har man rett til å klage på gjennomføringen av det som står i vedtaket. 

 • 05.07.2018

  Rettigheter for foreldre

  Mange foreldre til funksjonshemmede barn må være mye borte fra jobb for å kunne følge opp barnet. Her kommer en kort oversikt over rettigheter du som forelder kan ha.

 • 05.07.2018

  Hvem kan du kontakte?

  Det er ulike instanser du kan ta kontakt med for å få veiledning.