Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Rettighetssenteret / Skolestart

Alternativ supplerende kommunikasjon (ASK)

Alle rettighetene i opplæringsloven gjelder også for elever som helt eller delvis mangler funksjonell tale.

Opplæringsloven har i tillegg noen særregler for disse elevene og gir dem rett til å få bruke egnede kommunikasjonsformer og nødvendige kommunikasjonsmidler i opplæringen, det vil si ASK. (Opplæringsloven § 2-16) Også de som har vanskeligheter med språkforståelse, kan ha rett til å bruke ASK. Utdanningsdirektoratet har gitt en tolkningsuttalelse om ASK. Les Udirs tolkningsuttalelse om ASK.

For de som bruker ASK som en del av den tilpassede opplæringen, skal det ikke lages vedtak, men når ASK er en del av spesial-
undervisningen skal det lages et vedtak i samsvar med reglene for spesialundervisning.

Opplæringsloven