Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Rettighetssenteret / Skolestart

Ansvarsgruppe

Det kan etableres en ansvarsgruppe.

En ansvarsgruppe er en tverrfaglig samarbeidsgruppe hvor for eksempel foreldre, lærere, rådgiver, helsesykepleier, PPT og BUP (ved behov) og eventuelt andre, diskuterer elevens fremgang, måloppnåelse, om tiltakene fungere eller andre løsninger. Elevens deltakelse avhenger av alderen til eleven.

Ansvarsgrupper er ikke regulert i lov eller forskrift.