Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Rettighetssenteret / Skolestart

Bruk av tvang på skolen

Det er i utgangspunktet ikke lov til å bruke tvang mot elever i skolen, med mindre det er en nødsituasjon.

Dette kan for eksempel være at læreren må bruke fysisk makt for å hindre at en elev skader seg selv eller andre, eller skader eiendom. Utdanningsdirektoratet har et eget skriv om bruk av tvang i skolen. Les Udirs uttalelse om bruk av tvang i skolen

Om lærere gir beskjeder eller bruker minimal fysisk kontakt, som å forsiktig lede en elev ut av et klasserom, anses det ikke som tvang. Det er først når handlinger er inngripende, at de anses som tvang. Noen inngripende handlinger er også tillatt hvis foreldrene samtykker, for eksempel kan foreldrene samtykke til GPS-sporing.

En elev med utviklingshemning kan ha et vedtak om tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9. Tvangen kan bare gjennomføres i skoletiden hvis vedtaket gjelder på skolen, personell fra helse- og omsorgstjenesten gjennomfører tvangen, og skoleledelsen har samtykket.