Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Rettighetssenteret / Skolestart

Fravær

Elever har plikt til å møte og delta aktivt i opplæringen slik at lærerne får grunnlag til å vurdere elevens kompetanse i faget.

Stort fravær eller andre særlige grunner kan føre til at læreren ikke har tilstrekkelig grunnlag for å gi halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter. (Opplæringsforskriften § 3-3 tredje avsnitt)

Fravær kan føre til nedsatt karakter i enten orden eller atferd. (Opplæringsforskriften § 3-5 femte avsnitt) Årsaken til fraværet avgjør om det påvirker vurderingen i orden og atferd.

Skolen har plikt til å gi foreldrene muntlig eller skriftlig varsling om elevens fravær, og hvis det er fare for at det ikke er grunnlag for vurdering i fag, orden og atferd. Dette gjelder også hvis det er fare for at eleven kan få karakteren nokså godt eller lite godt i orden eller atferd. (Opplæringsforskriften § 20-3 fjerde avsnitt)

Føring av fravær på vitnemålet

Fra og med 8. klasse er hovedregelen at alt fravær føres på vitnemålet. (Opplæringsforksriften § 3-41 første avsnitt)

Eleven eller foreldrene kan kreve at årsaken til fraværet blir ført på et vedlegg til vitnemålet. (Opplæringsforskriften § 3-41 andre avsnitt) Omfanget av fraværet skal likevel føres på vitnemålet. Årsaken til fraværet må dokumenteres.

Føring av fravær er ikke et vedtak og det kan derfor ikke klages på det.

Fravær som skyldes helsegrunner

Det kan kreves at inntil 10 dager dokumentert fravær som skyldes helsegrunner ikke føres på vitnemålet. (Opplæringsforksriften § 3-41 fjerde avsnitt bokstav a)

Timefravær, for eksempel til legebesøk eller BUP, kan ikke unntas føring. Les Udirs rundskriv om individuell vurdering. Samtaler med PPT gir ikke fravær.

I utgangspunktet er det fravær fra og med fjerde fraværsdagen som kan strykes. Men ved dokumentert risiko for fravær på grunn av funksjonshemning eller kronisk sykdom, kan fravær strykes fra og med første fraværsdag.

Opplæringsforskriften