Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Rettighetssenteret / Skolestart

Helse- og omsorgstjenester på skolen

Hvis en elev har behov for helse- og omsorgstjenester i skoletiden, er det helse- og omsorgstjenestens ansvar.

Det kan for eksempel være bistand fra en sykepleier eller en fysioterapeut i skoletiden. Helse- og omsorgstjenester på skolen kan gis av skolehelsetjenesten eller fra andre deler av kommunens helse- og omsorgstjeneste, eller spesialisthelsetjenesten. Utdanningsdirektoratet har en egen veileder om helse- og omsorgstjenester i skolen. Les Udirs uttalelse om helse- og omsorgstjenester i skolen. Brukerstyrt personlig assistent (BPA) gis vanligvis ikke i skoletiden, men enkelte kommuner gjør unntak. Les regjeringens rundskriv om BPA. Kommunen bør uansett samordne ulike assistenttiltak, slik at barnet får et begrenset antall personer å forholde seg til.

Skolen bør legge til rette for at det kan gis nødvendige helse- og omsorgstjenester i skolen. Tjenestene bør planlegges slik at eleven ikke går glipp av timer, eller ved at eleven ikke går glipp av timer i samme fag hver gang.

Medisinering på skolen og SFO

Det finnes et rundskriv for legemiddelhåndtering i barnehage, skole og SFO. Les rundskriv for håndtering av legemidler. Der står det at opplæringsloven tolkes slik at kommunen har ansvar for at barn får legemidler når de er på skolen eller i SFO. Det kan for eksempel være å gi tabletter eller å sette sprøyter. Om det er skolen eller helsetjenesten sitt ansvar, avhenger av om medisineringen må utføres av helsepersonell eller ikke.

Skolen har bare ansvar for å gi legemidler hvis legen som skriver ut legemidler mener det er forsvarlig å la lærere gi barnet legemidler. Er det ikke forsvarlig, må kommunen sørge for at helsepersonell gir legemidlene.

En lærer har rett til å reservere seg mot oppgaver som vedkommende ikke føler seg kompetent til. I slike tilfeller må skolen finne en annen løsning.

Helsestasjon- og skolehelsetjenesten skal bidra til at det etableres rutiner for håndtering av legemidler i barnehager, skoler og SFO. Les forskrift om helsestasjon og skolehelsetjenesten

Kommunen må sørge for at ansatte som skal hjelpe barnet med å ta legemidler, får nødvendig informasjon og opplæring. Opplæringen bør omfatte den enkelte elevs tilstand og behov, administrering av legemiddelet, førstehjelp, rutiner for kontakt med helsetjenesten, innhenting av samtykke fra foreldre, og taushetsplikt.

Det er ofte foreldrene alene, eller sammen med behandlende lege, som gir denne opplæringen.

Skjer det en skade på grunn av manglende organisering eller opplæring fra kommunens side, vil kommunen være ansvarlig.