Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Rettighetssenteret / Skolestart

Hvordan vinne fram med en klage

Det er klagerett på alle enkeltvedtak som gjelder elevenes rettigheter. Klagefristen står i vedtaket. Uavhengig av klagefristen, har man rett til å klage på gjennomføringen av det som står i vedtaket. 

En klage må være skriftlig og bør begrunnes. Fylkesmannen er klageinstans, men klagen skal først sendes til den instansen som har truffet vedtaket.  

Gjør deg godt kjent med innholdet i enkeltvedtaket. Vedtak skal være skriftlige (Forvaltningsloven § 23) og ha en begrunnelse (Forvaltningsloven § 24) slik at man forstår hvorfor resultatet ble som det ble. Du har for øvrig rett til innsyn i alle dokumenter som angår saken. (Forvaltningsloven § 18) Konsentrer klagen rundt begrunnelsen for vedtaket. Hold deg til saken, skriv kort, konsist og vær saklig.

Du får i utgangspunktet ikke gratis advokathjelp i hverken skolesaker eller saker om kommunale tjenester. Rettshjelploven gir rett til gratis advokat kun i noen få saker. I tillegg er det begrensninger i rettshjelpforskriften på hvor høy inntekt du kan ha for å få gratis advokat. Du kan søke råd hos FFOs Rettighetssenter eller en annen interesseorganisasjon. Du kan gi fullmakt til å la en annen bistå deg, skrive og sende klagen på dine vegne. Du kan også ha med en annen i møter med for eksempel skolen eller kommunen. (Forvaltningsloven § 12)

Offentlige myndigheter har veiledningsplikt, og det gjelder også når du skal klage. (Forvaltningsloven § 11) Hvis det for eksempel er uklart hvorfor du har fått avslag, har du rett til å få det forklart bedre.

Forvaltningsloven