Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Rettighetssenteret / Skolestart

Innledning

Klokke på vegg

"Skolestart" er et resultat av et prosjekt Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) startet, med tilskudd fra Extrastiftelsen.

FFO er Norges største paraplyorganisasjon for organisasjoner av funksjonshemmede og kronisk syke. FFO har 82 medlemsorganisasjoner med tilsammen mer enn 335000 medlemmer. I arbeidet med heftet er det innhentet innspill fra FFOs medlemsorganisasjoner.

FFO har et Rettighetssenter som er et rådgivnings- og kompetansesenter i rettighetsspørsmål som gjelder personer med funksjonshemning og kronisk sykdom. Rettighetssenteret gir gratis juridisk rådgivning på telefon og e-post.

Rettighetssenteret har koordinert arbeidet med heftet. Formålet med heftet er å gi deg som forelder til et funksjonshemmet barn, lett tilgjengelig informasjon om rettigheter knyttet til skolestart og skolegang i grunnskolen, samlet på ett sted.

Det er kanskje utfordrende å få hverdagen til å gå rundt, samtidig som du skal planlegge skolestart og få til et godt skoleløp for barnet ditt. Med dette heftet håper FFO å bidra til at flere elever får oppfylt de rettighetene de faktisk har, og får en smidig og god skolestart og skolehverdag.

Heftet gir deg som forelder mulighet til å sette deg inn i de ulike rettighetene på forhånd. Du kan også ta med informasjonsmateriellet i møte med skolen. I tillegg kan andre i hjelpe- og støtteapparatet rundt funksjonshemmede barn ha nytte av informasjonen, herunder skoleledelse, lærere og sosionomer.

Dette heftet inneholder i all hovedsak generell rettighetsinformasjon og noen eksempler. Vær oppmerksom på at de ulike medlemsorganisasjonene i FFO kan ha mye informasjon som er særlig relevant for de gruppene de representerer.