Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Rettighetssenteret / Skolestart

Før skolestart

Å begynne på skolen er en milepæl og en av de store overgangene i livet. Du bør begynne å planlegge denne overgangen og kontakte skolen om barnets behov i god tid før skolestart.

Ett år før skolestart bør være tidsnok, men hvis det kan være behov for ombygging eller lignende av skolen, må du ta kontakt enda tidligere. Det står ikke noe i loven om at man kan kreve et samarbeidsmøte med skolen før skolestart, men skolen kan vanskelig oppfylle sin plikt til å gi forsvarlig opplæring uten å planlegge tilretteleggingen på forhånd sammen med foreldrene. Kommunens Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) bør involveres. PPT har plikt til å veilede skolen og lærerne i pedagogiske spørsmål om tilrettelegging for den enkelte elev. Les mer om PPT på Udirs nettside. I enkelte tilfeller bør også Statlig spesialpedagogisk tjeneste (Statped) kontaktes, som når PPT mangler kompetanse. Les mer om Statped på Statped sine nettsider.

Det er behovene til eleven som utløser rettigheter i skolen, ikke selve diagnosen. Behov må dokumenteres. Dokumentasjon bør komme fra fagkyndige, for eksempel lege, fysioterapeut eller PPT.

Det kan være lurt å gjøre seg kjent med opplæringsloven og opplæringsforskriften, eventuelt også rundskriv og tolkningsuttalelser fra Utdanningsdirektoratet.

Kommunen har det overordnede ansvaret for at elevers rettigheter i opplæringsloven blir oppfylt. Kommunen har ofte delegert ansvaret sitt til skolen ved rektor. Dette varierer fra kommune til kommune. Det kan vært lurt å kontakte rektor først så vil rektor eventuelt videresende deg hvis det er noen andre som skal kontaktes.