Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Rettighetssenteret / Skolestart

Klassesammensetning

Elevene skal deles inn i klasser eller basisgrupper som ivaretar deres behov for sosial tilhørighet. (Opplæringsloven § 8-2 første avsnitt)

Kunnskapsdepartementet har en veileder om organisering av elevene. Les Kunndskapsdepartementes veileder om organisering av elever.

Klassen/basisgruppen må ikke være større enn at elevene får forsvarlig utbytte av opplæringen. Skolen må se hen til elevenes utfordringer og forutsetninger, lærernes kompetanse og det pedagogiske opplegget.

Elevene skal til vanlig ikke deles inn i klasser/basisgrupper etter faglig nivå, kjønn eller etnisk tilhørighet. En elev kan tilhører andre grupper i deler av tiden.

Hvis eleven ikke skal tilhøre en klasse/basisgruppe som er organisert på vanlig måte, må det lages et vedtak om spesialundervisning.

Opplæringsloven