Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Rettighetssenteret / Skolestart

Læremidler og hjelpemidler

Skolene skal ha tilgang til nødvendig utstyr, inventar og læremidler som er nødvendige for at elevene skal få et forsvarlig utbytte av opplæringen. (Opplæringsloven § 9-3)

Kommunens ergoterapeut, NAV Hjelpemiddelsentral, PPT og Statped, samt interesseorganisasjoner, kan gi veiledning om hvilke hjelpemidler som kan være aktuelle for den enkelte.

Det må skilles mellom hjelpemidler eleven trenger for å lære faget (pedagogiske hjelpemidler) som skoleeier har ansvaret for, og praktiske/fysiske hjelpemidler som NAV Hjelpemiddelsentral er ansvarlig for. Skoleeier vil uansett ha et restansvar når noe ikke blir dekket av NAV og hjelpemiddelet er nødvendig for at eleven skal få forsvarlig utbytte av opplæringen. Les Udirs veileder om spesialundervisning.

Elever som har behov for egen PC på grunn av funksjonshemning, kan ha rett til det. Utdanningsdirektoratet har gitt en tolkningsuttalelse om dette. Les Udirs tolkningsuttalelse om PC i skolen.

Elever med spesifikke lese- og skrivevansker kan få tilskudd til PC fra NAV. Les mer på NAV om datahjelpemidler. Forøvrig er det skolen som gir eleven PC for å gjennomføre spesialundervisning eller som fysisk tilrettelegging.

NAV kan gi stønad til spesialtilpasning av datautstyr som leselist, skjermleser/skjermstyring til syntetisk tale med mer.

Opplæringsloven