Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Rettighetssenteret / Skolestart

Logoped/audiopedagog

En elev kan ha behov for logopedhjelp for å få tilfredsstillende utbytte av opplæringen.

For å ha rett til logopedhjelp på skolen må det stå i vedtaket om spesialundervisning og i den individuelle opplæringsplanen at eleven trenger logopedhjelp. Les mer i Udirs veileder om spesialundervisning.

Kommunen er ansvarlig for logoped når det står i vedtak om spesialundervisning. Les Udirs tolkningsuttalelse om ansvarsforholdet mellom skoleeier og NAV HELFO når det gjelder logopedhjelp. Har ikke kommunen logopedtjeneste, må de  sørge for å skaffe det til eleven ved interkommunalt samarbeid eller kjøp av tjenester fra privatpraktiserende logopeder. Det samme gjelder audiopedagoger.