Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Rettighetssenteret / Skolestart

Punktskrift

Alle rettighetene i opplæringsloven gjelder også for elever med nedsatt syn.

Opplæringsloven har i tillegg noen særregler for disse elevene. Elevene har rett til nødvendig opplæring i punktskrift, og i bruk av nødvendige tekniske hjelpemidler. (Opplæringsloven § 2-14) I tillegg har elevene rett til nødvendig opplæring i å ta seg fram på skolen, til og fra skolen og i hjemmemiljøet. Det skal skrives et vedtak basert på en sakkyndig vurdering.

Elever med rett til punktskriftopplæring har rett til inntil 1525 timer i tillegg til den ordinære timerammen i fag- og timefordelingen. (Opplæringsforskriften § 1-1 første avsnitt bokstav f)

Utdanningsdirektoratet har et rundskriv om rettighetene til elever med nedsatt syn. Les Udirs rundskriv om rettighetene til elever med nedsatt syn. Punktskriftopplæring er ikke spesialundervisning. Eleven kan ha rett til spesialundervisning i tillegg.

Skoleeier må sørge for å ha tilstrekkelig personale med synspedagogisk og spesialpedagogisk kompetanse for å oppfylle rettighetene til elever med nedsatt syn.

Opplæringsloven
Opplæringsforskriften