Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Rettighetssenteret / Skolestart

Rett til å gå på nærskolen

Alle elever, uavhengig av funksjonshemning eller ikke, har rett til å gå på sin nærmeste skole eller den skolen som eleven sogner til. (Opplæringsloven § 8-1 første avsnitt)

Kommunen kan bestemme gjennom en forskrift hva slags skoler de ulike områdene i kommunen sogner til.

Du kan søke eleven inn på en annen skole enn den skolen eleven sogner til. (Opplæringsloven § 8-1 tredje avsnitt)

I noen tilfeller kan elever flyttes uten at foreldrene og eleven ønsker det. (Opplæringsloven § 8-1 fjerde avsnitt) Dette kan bare gjøres av hensyn til de andre elevene, for eksempel for å flytte en elev som mobber andre. Andre tiltak enn flytting skal prøves først.

Opplæringsloven