Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Rettighetssenteret / Skolestart

Rettigheter for foreldre

Mange foreldre til funksjonshemmede barn må være mye borte fra jobb for å kunne følge opp barnet. Her kommer en kort oversikt over rettigheter du som forelder kan ha.

Omsorgspenger

Du kan ha rett til permisjon fra jobb (Arbeidsmiljøloven § 12-9(1)) og omsorgspenger (Folketrygdloven § 9-5) hvis du på grunn av barnets sykdom må være hjemme, følge barnet til legen eller delta på ulike oppfølgingsmøter med for eksempel lege, fysioterapeut, PPT, BUP eller ansvarsgruppen. Les NAVs rundskriv til folketrygdloven § 9-5 fra NAV.

Du har rett til omsorgspenger i inntil 10 dager per kalenderår på grunn av nødvendig tilsyn eller pleie av sykt barn til og med det året barnet fyller 12 år. (Folketrygdloven § 9-6) Har du mer enn to barn ytes omsorgspenger i opptil 15 dager per kalenderår. Er du alene med omsorgen dobles antall dager.

Hvis barnet ditt er funksjonshemmet eller kronisk syk og det gir en markert høyere risiko for at du får fravær fra jobb, har du rett til ekstra stønadsdager. Da kan du ha rett til 10 ekstra stønadsdager for hvert barn med kronisk sykdom eller funksjonshemning. Denne retten gjelder til og med det året barnet fyller 18 år. Utvidet rett til omsorgspenger må forhåndsgodkjennes fra NAV etter søknad fra lege.

Pleiepenger

Foreldre har rett til permisjon hvis barnet blir innlagt i helseinstitusjon og forelderen oppholder seg ved helseinstitusjonen, barnet er utskrevet fra helseinstitusjon og forelderen må være hjemme fordi barnet trenger kontinuerlig tilsyn og pleie, eller hvis barnet har livstruende eller annen svært alvorlig sykdom eller skade. (Arbeidsmiljøloven § 12-9(4)) I disse tilfellene har foreldre rett til pleiepenger fra NAV. (Folketrygdloven § 9-10)

Opplæringspenger

Hvis en forelder er borte fra jobb på grunn av opplæring ved en godkjent helseinstitusjon eller deltar på foreldrekurs ved et offentlig spesialpedagogisk kompetansesenter, har vedkommende rett til opplæringspenger fra NAV. (Folketrygdloven § 9-14)

Tilrettelegging på jobb

Foreldre kan også ha rett på tilrettelegging på jobben. (Arbeidsmiljøloven § 4-6) Tilrettelegging kan for eksempel være fleksibel arbeidstid (Arbeidsmiljøloven § 10-2(3)) eller redusert arbeidstid. (Arbeidsmiljøloven § 10-2(4))

Arbeidsmiljøloven

Folketrygdloven