Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Rettighetssenteret / Skolestart

Skole - hjem - kommunikasjon

Skolen har plikt til å holde kontakt med foreldrene gjennom skoleåret (Opplæringsloven § 1-1 og § 13-3d, opplæringsforskriften § 20-3 første avsnitt)

Utdanningsdirektoratet har et rundskriv om foreldresamarbeid i grunnskolen. Les på Udir om foreldresamarbeid. Plikten til å sørge for samarbeid på hviler skoleeier, ikke foreldrene, men forutsetningen for at dette skal fungere er at du som forelder deltar aktivt. Foreldresamarbeid skal føre til god oppfølging av elevens faglige og sosiale utvikling.

Skolen skal ha et foreldremøte i starten av skoleåret. (Opplæringsforskriften § 20-3 andre avsnitt) Foreldrene har i tillegg rett til en samtale med kontaktlæreren om blant annet elevens kompetanse i fagene. (Opplæringsforskriften § 20-3 tredje avsnitt) Samtalen skal klargjøre hvordan eleven, skolen og foreldrene skal samarbeide for å legge til rette for elevens læring og utvikling.

Opplæringsloven

Opplæringsforskriften