Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Rettighetssenteret / Skolestart

Tegnspråk

Alle rettighetene i opplæringsloven gjelder også for elever med nedsatt hørsel.

Opplæringsloven har i tillegg noen særregler for elever som har tegnspråk som førstespråk eller som etter sakkyndig vurdering har behov for slik opplæring. Disse elevene har rett til grunnskoleopplæring i og på tegnspråk. (Opplæringsloven § 2-6) Utdanningsdirektoratet har en egen nettside med informasjon for elever med nedsatt hørsel. Les informasjon på Udirs nettside for elever med nedsatt hørsel.

For elever med tegnspråkopplæring er det egne læreplaner i tegnspråk, norsk, engelsk, og musikk. (Opplæringsforskriften § 1-1 første avsnitt bokstav d.) Les Udirs tolkningsuttalelse om læreplaner for hørselshemmede.

Elever med tegnspråkopplæring kan søke om fritak fra kravet om opplæring i fremmedspråk eller fordypning. (Opplæringsforskriften § 1-9 andre avsnitt) Blir man fritatt, skal man få forsterket opplæring i et språk som eleven allerede har et grunnlag i. (Opplæringsforskriften § 1-9 tredje avsnitt) Kravet om opplæring i skriftlig sidemål gjelder ikke elever med tegnspråkopplæring. (Opplæringsforskriften § 1-11 første avsnitt bokstav c) Elever med tegnspråkopplæring kan få standpunktkarakterer i tegnspråk ført på vitnemålet i tillegg til, eller i stedet for norsk. (Opplæringsforskriften § 4-33 andre avsnitt)

Opplæringsloven

Opplæringsforskriften