Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Rettighetssenteret / Skolestart

Tilpasset opplæring

Opplæringsloven pålegger skolen å tilpasse opplæringen til forutsetningene til den enkelte eleven. (Opplæringsloven § 1-3)

Tilpasset opplæring er de tiltakene som skolen setter inn for å sørge for at alle elevene får best mulig utbytte av opplæringen. Alle elever skal få forsvarlig utbytte av opplæringen. Skolen har ikke plikt til å tilpasse opplæringen så mye at elevene enkeltvis får helt optimalt utbytte.

Det er mange måter å tilpasse opplæringen på. Man kan for eksempel bruke ulike arbeidsmåter, ha flere personalressurser i klassen, eller gjennomføre muntlige prøver, i stedet for skriftlige prøver.

Opplæringsloven