Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Rettighetssenteret / Skolestart

Utflukter, leirskole o.l.

Gutt som dykker

En del av undervisningstiden kan brukes til fag og aktiviteter som skolen og elevene velger.

Det kan være leirskoleopplæring, opplæring på andre skoler eller på en arbeidsplass utenfor skolen. (Opplæringsloven § 2-3 første avsnitt) Utdanningsdirektoratet har en tolkningsuttalelse om leirskole for elever med nedsatt funksjonsevne. Les Udirs tolkningsuttalelse om leirskole for elever med nedsatt funksjonsevne.

Alle elever skal gis mulighet til å delta på leirskoleoppholdet. Kommunen/skolen må dekke kostnadene som er nødvendig for at alle barn, herunder funksjonshemmede barn skal kunne delta. Det betyr at kommunen/skolen må dekke nødvendige utgifter, for eksempel assistent eller transport av hjelpemidler. Det samme må gjelde tilfeller der skolen gir opplæring et annet sted enn på skolen, for eksempel organiserte utflukter.

Opplæringsloven