Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Rettighetssenteret / Skolestart

Vitnemål

Jente på skolen

Alle elever har rett på et vitnemål. (Opplæringsforskriften § 3-40)

For elever som ikke har fått standpunktkarakter i et fag fordi grunnlaget for vurdering mangler, skal det føres på vitnemålet at vurdering ikke var mulig.

Hvis eleven eller foreldrene ønsker det skal det skrives på vitnemålet at eleven har hatt individuell opplæringsplan.

Elever som er helt eller delvis fritatt for vurdering med karakterer, skal ha vitnemål som viser at eleven har fullført grunnskoleopplæringen.

Opplæringsforskriften